T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetim Birimi ve Çalışmaları

Güncelleme Tarihi: 20/01/2021

        Dilek ELDEMİR
Kalite Yönetim Direktörü   Hastanemizde SKS uygulamalarını yürütmek üzere Kalite Yönetim Birimi kurulmuştur. Kalite Yönetim Direktörü koordinasyonunda Kalite Yönetim Birimi SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Yönetimin uygun gördüğü birim sorumluları ‘’Kalite Bölüm Sorumlusu" olarak tanımlanır. SKS Kapsamındaki çalışmalar Bölüm Kontrol Sorumluları ile koordineli bir şekilde yürütülür.
Bütün birim ve standartları kapsayacak şekilde Öz değerlendirmeler gerçekleştirilir. Değerlendirmeler sonucunda görülen eksikliklere yönelik gerekli düzeltici faaliyetler koordine edilir. Dilek şikayet ve öneri kutuları ,intranet ve WEB sayfasından bildirilen görüş öneriler değerlendirilir ve gerekli iyileştirme çalışmaları koordine edilir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmalar (anket uygulamalarını, anket sonuçlarını değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları,hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi) yönetilir.
SKS çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeler kontrol edilir, yazılı düzenlemelerin gerektiğinde revizyonu takip edilir. Kalite Birimi çalışanları SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. Diğer komisyonların yaptığı toplantıların takibini yapar. Güvenlik kodlarının (Mavi-Beyaz-Kırmızı) takibi yapılır.
Hastane bünyesindeki çalışmalara yönelik Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibi yapılır.
Bölüm hedeflerine yönelik bölümler ve kalite Birimi tarafından yapılan analiz sonuçları değerlendirilir. Birimlerin performansları,verimlilik çalışmaları ve Kalite göstergelerine yönelik süreçler takip edilir. Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirir.