TGAP Hastane Sorumlusu
13 Nisan 2022

Mehmet Murat YILMAZ
İdari ve Mali İşler Müdürü Yardımcısı
TGAP (Tasarruf ve Gelir Artırıcı Programlar) Birim Sorumlusu  

İletişim Tel : 0364 225 5868 - 412
Elektronik Posta Adresi : mehmetmurat.yilmaz@saglik.gov.tr