Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği
13 Mayıs 2022

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ

Sigara içiciliği en öldürücü toplumsal zehirlenme olayıdır. Dünya Sağlık Örgütü sigarayı en önemli önlenebilir hastalık nedeni olarak tanımlamaktadır. Dünyada en çok ölüme yol açan iki nedenden birisi açlık, diğeri tütün kullanımıdır. Tüm dünyada her yıl sigaraya bağlı yaklaşık 4,9 milyon insan yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigara nedeniyle ölmektedir. Sigara kadında 14.5 yıl, erkekte ise 13,2 yıl yaşam süresini kısaltır.

Sigara dumanında kırktan fazlasının kansere sebep olduğu bilinen, yaklaşık 4000’den fazla kimyasal bileşik tespit edilmiştir. sigara dumanı 3 önemli bileşik içermektedir.

• Nikotin, sigara içinde bulunan ve alışkanlık yaratan bir maddedir ve çoğunlukla kalp damar hastalıkları riskini artırır.

• Katran, dumanın partikül yapısının tüm diğer kimyasallarının ortak adıdır; bunlar kanser, akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları ve sigara ile bağımlı diğer hastalıklarla ilişkilidir.

• Karbonmonooksit, içicilerin sigaradan inhale ettikleri gazdır; kalp hastalığı ile ilişkilidir ve gebelikte yan etkiler yapmaktadır.

Sigara bağımlılığı, beyin hücresel yapısında ve fonksiyonlarında kalıcı değişiklikler ile giden, dürtüsel, önüne geçilemeyen, tekrarlayan sigara kullanımı davranışı ile kendini gösteren kronik bir beyin hastalığıdır.

Nikotin yoksunluk belirtileri; Sigaraya yönelik aşırı arzu, konsantrasyon güçlüğü ,sinirlilik ,sersemlik, uyku bozukluğu ,GİS belirtileri,baş ağrısı,ağız içi yaralardır.

Hastanemiz sigara bırakma poliklinik hizmeti 2010 yılında başlamış olup halen Uzm. Dr. Aylin Moray ve Uzm. Dr. Ayşe Sarı tarafından sürdürülmektedir.

Polikliniğe ilk müracaat ve hazırlık döneminde gerekli tetkikler istenmektedir. Kişinin bağımlılık düzeyine göre ya tek başına davranışsal ve bilişsel teknikler ya da bunlara ilave ilaç tedavisi verilmektedir.

Sigara bırakmada önerilen ilaç tedavisi;

• Nikotin Replasman Tedavisi (Nikotin bantı, nikotin sakızı)

• Bupropion

• Vareniklin tartarattır.

İlk poliklinik değerlendirmesi sonrası tedavinin 15. Günü,1.ay,2.ay,3.ay,6.ay ve 1. yılında olmak üzere kontrole çağırılmaktadır.