Genel Evrak
23 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz idari ek binasının 3. katındadır.

Birim Çalışanları:

Sündüs DANACI / Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

İletişim :

0 364 225 5868 / 413

Görev ve Sorumluluklar:

Resmi Kurumlardan gelen evrakların kaydı yapılarak, Başhekimlik Makamına ulaştırılır. Yetkili makamın evrakları incelemesinin ardından intranet ve iç zimmet aracılığıyla ile ilgili birimlere gönderilir.

EBYS sistemi ile gelen evrakları dağıtım için Hastane Müdürlüğüne havale eder.

Dışarıdan gelen postaları zimmet karşılığı teslim alınır. Teslim alınan evrakların bazıları açılarak, bazıları da kapalı olarak ait oldukları kişi ya da birimlere iletilir.

Hastane dışı kurumlara giden evrakları, bilgisayarda giden evrak defterine kayıt yaparak numara verilir, evrakları bazı kurumlara dış zimmet defterine kaydederek gönderilir, önemli görülenler dosyalanır.