Klinik Hakkında
23 Aralık 2021

İç hastalıkları, tıbbın bir ana bilim dalıdır; Dahiliye olarak da bilinir.
İnsanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve alerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

İç hastalıkları yan dalları[1]
-Allerji, İmmünoloji
-Endokrinoloji ve Metabolizma
-Gastroenteroloji
-Hematoloji
-Nefroloji
-Romatoloji
-Geriatri
-Tıbbi Onkoloji
-İş ve Meslek Hastalıkları
-Yoğun Bakım Uzmanlığı