Laboratuvar Depo
23 Mart 2022

Laboratuvarda kullanılan cihazlara ait kit ve sarf malzemelerin ayniyat, stok ve tüketim işlemlerini yapar.