Gider Tahakkuk Birimi
23 Mart 2022


Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz idari ek binasının 1. katındadır.

Birim Çalışanları:

Mehmet YILMAZ- Tıbbi Sekreter
Sema ATAK - Tıbbi Sekreter
Gülay EROL - Tıbbi Sekreter
Elif KENDİRCİ - Tıbbi Sekreter
Yaşar EĞRİBOYUNGİL - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

İletişim :

Tel : 0 364 225 58 68 / 476 - 485
Faks : 0 364 213 5258

Görev ve Sorumluluklar :

Hastanemiz döner sermaye bütçesini hazırlayıp bakanlık onayına sunmak.

Hastanemizde döner sermaye bütçesinden alınan tüm ilaç, tıbbi sarf, laboratuvar, ambar, mühendislik, demirbaş malzemelerin ödemesinin yapılması için gerekli evrakların toplayarak ödeme emri belgesi düzenlemek ve saymanlığa göndermek.

Hastanemizin döner sermaye muhasebe kayıtlarını tutmak.

Depoların stok çıkışlarını saymanlığa muhasebe işlem fişi düzenleyip bildirmek.

Hastanemizin elektrik, su telefon, doğalgaz faturalarının ödenmesini sağlamak.

Hastanemizde ihale yoluyla yapılan hizmet alımı ile ilgili hak edişleri düzenleyip tahakkuka bağlamak.

Saymanlık programı TDMS ile hastanemiz MKYS programı arasındaki hesapları karşılaştırıp eksiklikleri düzelttirmek.