Amaç ve Hedeflerimiz
23 Mart 2022

  • Kaliteyi artırmak ve modern çağın gereklerine uygun ,disiplinli bir sağlık hizmeti vermek.
  • Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek.
  • Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek