Biyomedikal Demirbaş ve Tüketim Depo
23 Mart 2022

Hastanede kullanılan her türlü Tıbbi Cihazların ayniyat işlemlerini, bakım ve onarım işlemlerini, envanter işlemlerini ile cihazların sarf malzeme işlemlerini gerçekleştirir.