Mutemetlik ve Ek Ödeme
23 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz idari ek binasının 1. katındadır.

Birim Çalışanları:

Alpaslan GÖKTAŞ- Sağlık Memuru
Selami TÜRKARSLAN - İstatistikçi
Serkan KIRCALI - Tekniker
Mücahid DAŞCI -Memur

İletişim :

0 364 225 5868 / 242 - 243 -456 -470

Görev ve Sorumluluklar:

Hastanemiz mutemetlik birimi,

* Çalışanların maaşları
* Döner sermaye ek ödemeleri
* Nöbet ücretleri
* Geçici ve sürekli görev yollukları
* Terfi ücretleri
* Tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.