Tarihçemiz
23 Mart 2022

           Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi 1950 yılında 20 yatak kapasitesi ile “VEREM HASTANESİ” olarak hizmete başlamıştır.  Hastanenin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine 1955 yılında ek inşaat tamamlanarak 125 yatak kapasitesine ulaşılmıştır. Aradan geçen 50 yıllık süre içerisinde ilimiz nüfusu çok hızlı bir artış göstermesine rağmen mevcut binanın fiziki şartlarına herhangi bir ilave yapılamamıştır.Hastanemiz 2000 yılında tadilat görmüş, Poliklinik ve Klinik hizmetlerine “ACİL SERVİS” hizmeti de eklenerek daha çok hastaya hizmet verme imkânı oluşmuştur.
          Bahabey Caddesi’nde bulunan eski hizmet binasında 58 yıl aralıksız yöre halkına sağlık hizmeti veren hastanemiz, Gülabibey Mahallesi’nde 1973 yılında SSK tarafından yaptırılan ve SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri sonrası 2005–2008 tarihleri arasında sağlık hizmeti veren Hasanpaşa Devlet Hastanesi taşındıktan sonra mevcut binaya hastanemiz 15 Eylül 2008 tarihinde taşınmıştır.
          Büyük illerimizdeki hastanelerimize taşradan sevk edilen hasta sayısındaki artışı  önlemek, bölgesinde tedavi olan hasta mağduriyetini gidermek, zaman ve emek kaybını önlemek amacıyla yeni hizmet binasına taşınmadan önce başlatılan tadilat çalışmaları kısa sürede tamamlanmış ve yeni servis ve poliklinik sayılarının arttırılması ile yöre halkına sunulan sağlık hizmet yelpazesi genişletilmiştir. Hastanemiz 220 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. 13.635 m2 arsa alanı üzerine 8.230 m2 kapalı alan ve 2.718 m2 oturum alanı üzerine kurulmuştur.
          Hastanemizde toplam 314 personel mevcut olup; 10 Uzman Tabip , 5 Tabip görev yapmaktadır. Mevcut durumda hastanemiz toplam 155 tescilli yatak sayısına sahip olup, 1. ve 2. basamak yoğun bakım servislerimiz mevcuttur. Sağlık güvencesine sahip olan, olmayan tüm vatandaşlarımız hastanemizin teşhis ve tedavi hizmetlerinden faydalanabilmektedir.