Hasta Hakları ve Sorumlulukları
28 Şubat 2018

HASTA HAKLARI
1. Hasta ile Sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan, Sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları olan, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarını birlikte sahip çıkması gereken haklar olarak tanımlamak mümkündür.
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen uluslar arası sözleşmelerde ve ulusal mevzuatta belirlenen Hasta Haklarıdır.

BAZI TEMEL HASTA HAKLARI
1.Bilgi talep edebilme hakkı 
2.Sağlık Kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı 
3.Personeli tanıma,seçme ve değiştirme hakkı 
3.Öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı
4.Tıbbi gereklere uygun teşhis,tedavi ve bakım isteme hakkı 
5.Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini talep etme hakkı 
6.Bilgi verilmemesini isteme hakkı 
7.Mahremiyete saygı gösterilmesi ve bunu talep hakkı 
8.Tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı 
9.Tıbbi araştırmalarda rıza alınması hakkı 
10.Güvenliğin sağlanması hakkı
11.İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı
12.Refakatçi bulundurulması hakkı
13.Müracaat,şikayet ve dava hakkı 
14.Kurumun imkanları ölçüsünde dini vecibeleri yerine getirme ve dini hizmetlerden yararlanma hakkı
15.Hastanın onurlu şekilde ölmeye hakkı vardır.     

HASTA SORUMLULUKLARI
1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tasfiyelere uymalıdırlar.
2. Kişiler uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir 3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır. 
4. Hasta, sağlık,sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerdeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. 
5. Hasta, sağlık karnesinin(Bağkur,Yeşilkart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır. 
6. Hasta, Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları,yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini,eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam,eksiksiz vermelidir. 
7. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
8. Hasta, Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. 
9. Hastanın, tedavi bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
10. Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir. 
11. Hasta, hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir. 
12. Hasta, hastane malzeme ve demirbaşlarına verdiği zararı karşılamak zorundadır.
13. Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tasfiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
14. Hastanın, tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
15. Hasta, sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklediği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirmesi gerekir.
16. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.