Bilgi İşlem Birimi
23 Mart 2022

Birim Çalışanları :

Erkan ELTİŞ - Teknisyen
Turan KÜYÜK - Sağlık Memuru
Naciye ZORLU - HBYS Teknik Destek Personeli
Ayşenur YALÇIN  - HBYS Teknik Destek Personeli

İletişim : 0364 225 5868 - 483 -/ 476

Görev ve Sorumluluklar:


Hastanedeki otomasyon sisteminin sürekliliğini, kontrolünü, ağ (network) sistemi yönetimini yapmakla görevli personellerdir. Görevli olduğu birimde Hastanenin belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hizmetlerin yerine getirilmesini ve kurumdaki hizmet sürekliliğini sağlamaktır.

Görevleri:

1- Sistemde oluşabilecek arızalara anında müdahale edip, gerekirse ilgili diğer teknik personeli yardıma çağırır.
2- Hastanenin malı olan her türlü lisanslı yazılım, donanım gereçleri ve araçları merkezde muhafaza eder. Başkası tarafından kullanılmasına ve kopya edilmesine müsaade etmez.
3- Bilgi İşlem Birimine, bu biriminde görevli personelden başkasının girip/çıkmasına, sisteme müdahale etmesine müsaade etmez.
4- Hastanenin gizli bilgilerini gizlilik prensibine uygun yürütür.
5- Bilgi işlem birimi personeli belirlenen aralıklarla, sorumlu baştabip yardımcısı ve sorumlu müdür yardımcısı eşliğinde toplantı yapar.
6- Hastane bilgisayarlarının donanım eksikliklerini yerinde tespit edip, en kısa zamanda teminini sağlar.
7- Hastane bilgisayarlarının envanterini çıkarır ve takibinden sorumludur.
8- Hastanemizde bilgisayar otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması çerçevesinde düzenli veri girilmesini sağlamak amacıyla, bilgisayar ve hastane programını yeni kullanmaya başlayan personele eğitim verir.
9- Bilgi İşlem Birimindeki bilgilerin yedeklenmesinin takibinden sorumludur.
101-Birimindeki Hizmet Kalite Standartlarının tamamlanmasını sağlar.
11-Kullanıcı yetkilerini belirler, kayıt altına alır.

 

Nasıl Gidilir ?
Hastanemiz idari ek binasının 2. katındadır.