Biyomedikal
24 Mart 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz idari ek binasının 3. katındadır.

Birim Çalışanları:

Mustafa YENİHAN- ElektrikTeknisyeni
Ercan UYAR - ATT


İletişim :

0 364 225 5868 / 417 - 281

Görev ve Sorumluluklar:

Biyomedikal depo kapsamında bulunan ürünleri harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, korumak, kullanım yerlerine teslim etmek, mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlulukları yerine getirmektir.